Přihlásit se
     
Ázerbájdžánská demokratická republika

Flag_of_the_Democratic_Republic_of_Azerbaijan-121. června 1918 přijala vláda následující usnesení o státní vlajce:

Za státní vlajku Ázerbájdžánské demokratické republiky uznat vlajku z červené látky s obrazem bílého půlměsíce a bílou osmicípou hvězdou na červeném poli. [1]

Dne  9.11.1918 byla tato vlajka nahrazena vlajkou tříbarevnou, a to s modrým, červeným a zeleným pruhem, přičemž byl zachován bílý půlměsíc i osmicípá hvězda. Flag_of_the_Democratic_Republic_of_Azerbaijan-2Podle hlavního ideologa ADR Mameda Emina Rasulzadeha tři barvy státní vlajky "symbolizovaly turkickou národní kulturu, moderní evropskou demokracii a islámskou civilizaci."

Tato vlajka měla status státní vlajky [5]. Její mírně upravená verze je nyní státní vlajkou Ázerbájdžánské republiky, nástupkyně ADR.

 

Úvodem
Po únorové revoluci roku 1917 ázerbájdžánské národní hnutí opouští taktiku polemizování na stránkách tisku ohledně problému národně-kulturního charakteru v Ruské říši a na Kavkazu a vstupuje do politiky. Dominantní postavení mezi ázerbájdžánci v guberniích Baku a Yelizavetpol zaujímá v tomto novém prostředí strana Musavat, která byla založena v roce 1911 a jejímž cílem od samotného založení bylo prosazování sebeurčení ázerbajdžánců.


Koncem října roku 1917 se v Baku konal ustavující kongres strany Musavat, na kterém byl přijat stranický program, jenž mimo jiné zahrnoval následující politické požadavky:
1. Státní systém Ruska by měl mít formu federativní demokratické republiky založené na národně-územní autonomii.
2. Svoboda slova, svědomí, tisku, sdružování, shromažďování a stávky musejí být zakotveny v ústavě a garantovány státem.
3. Všichni občané, bez ohledu na jejich náboženství, národnost, pohlaví a politické přesvědčení jsou si před zákonem rovni. Pasový systém je zrušen. Každý občan má plné právo pohybovat se jak na území svého státu, tak i cestovat mimo hranice tohoto státu, a to bez zvláštního povolení.
4. Všichni zaměstnanci a dělníci mají osmihodinový pracovní den.
5. Všechny pozemky patřící vládě, šlechtě, ale i v soukromém vlastnictví se zdarma rozdělují mezi farmáře.
6. Soudy se řídí zákonem a žádný občan již nebude potrestán, pokud soudní orgán nebude mít o tomto právoplatné rozhodnutí.
7. Univerzální, bezplatné a povinné základní a vysokoškolské vzdělání.

(Státní archiv Ázerbájdžánské republiky, f.894, Op.1, ed.hr.56, l.5).

Týden po ozbrojeném převratu (Říjnová bolševická revoluce) v Petrohradě 31. října (13. listopadu) 1917 bylo na rozšířeném zasedání Bakuské rady dělníků, rolníků a vojenských poslanců na návrh jejich vůdce Arména Stepana Šaumiana, přes odpor socialistů -revolucionářů a sociálních demokratů – menševiků přijato prohlášení o uznání Bakuské rady svrhovaným místním revolučním zákonodárným orgánem. Hned poté bylo přijato usnesení o uznání vlády Sovětských lidových komisařů (Sovnarkom) Ruské republiky. Štěpán Šaumian byl zvolen předsedou výkonného výboru Bakuské rady.


Comments (0)
 

Flag_of_the_Democratic_Republic_of_Azerbaijan-1.jpg
21. června 1918 přijala vláda následující usnesení o státní vlajce: Za státní vlajku Ázerbájdžánské demokratické republiky uznat vlajku z červené látky s obrazem bílého půlměsíce a bílou osmicípou hvězdou na červeném poli. [1] Dne  9.11.1918 byla tato vlajka nahrazena vlajkou tříbarevnou, a to s modrým, červeným a zeleným pruhem, přičemž byl zachován
Pondělí, 25 Červenec 2011 21:33
images/stories/articles.jpg
CHRONOLOGY OF THE ARMENIAN -AZERBAIJANI CONFLICT (1988-1999) - 1987 - * October - First meeting in Yerevan (Armenia) took place with challenges to annex the Nagorno-Karabakh Autonomous region (NKAR) of the Azerbaijan Soviet Socialist Republic to the Armenian Soviet Socialist Republic (SSR).   - 1988 - * January 25 - Exodus of Azerbaijanis living in the Armenian SSR began. * February 22-23 - The
Čtvrtek, 23 Září 2010 14:38

Našli jsme novou mapu

Russia_at_the_Caucasus_1847_mn
mugamradio

Archiv dokumentů

documents

 

Přiběh města Agdam

before_after

Město Agdam před a po okupaci Armeni

buta

Video: Sítě

cobweb

Kratký film o životě karabašských uprchliků v Baku

RocketTheme Joomla Templates